© 2020 Zcukr - Družinska fotografija

Pogoji uporabe spletnega mesta

www.zcukr.si

Predstavitev

Dobrodošli na naši spletni strani www.Zcukr.si. Prosimo, pozorno preberite Splošne pogoje uporabe. To spletno stran je za vas pripravila ekipa podjetja Kreativni studio Grega Bohinc s.p., Prušnikova 26, 2000 Maribor, ki je tudi edini lastnik in skrbnik tega spletnega mesta. Z obiskom katerekoli spletne strani, ki je sestavni del spletnega mesta www.zcukr.si, vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema te Splošne pogoje uporabe spletnega mesta. Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno ti Splošni pogoji uporabe spletnega mesta, razen v primeru drugačnega dogovora v pisni obliki.

Definicija pojmov

Izrazi “spletna stran”, “spletno mesto”, “mi”, “naš” in podobni se v okviru teh Splošnih pogojev uporabe nanašajo na www.zcukr.si in lastnika ter skrbnika tega spletnega mesta, ki je Kreativni studio Grega Bohinc Toporiš s.p. V okviru teh pogojev se izrazi lastnik, skrbnik ali upravljalec uporabljajo enakovredno in označujejo isto osebo. Izrazi “gost, “vsakdo”, “uporabnik”, “vi“ in podobni se nanašajo na obiskovalca oziroma ogledovalca spletnega mesta www.zcukr.si.

Podatki in vsebina spletnega mesta

Vsi podatki o podjetju in tretjih osebah, ki so del spletnega mesta, so primerni in dovoljeni za objavo. Enako velja za druge vsebine spletnega mesta. Skrbnik spletnega mesta se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za primernost podatkov za objavo tako, da bodo skrbno izbrani, zanesljivi, resnični in kakovostni. Vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu veljajo kot predstavitev storitev podjetja in so informativnega značaja. Skrbnik ne odgovarja za tipkarske napake, za zamude ali pomanjkljivosti ažuriranja podatkov, hkrati pa ima pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebine spletnega mesta. V kolikor vseeno naletite na morebitno napako, vas prosimo, da nas na to opozorite in nam pišete na elektronski naslov info@zcukr.si.

Avtorske pravice

Vsi sestavni deli predmetnega spletnega mesta, kar vključuje tako objavljene vsebine kot celotno grafično podobo spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi, vključno s kodo spletnega mesta ter drugimi elementi povezanimi s tem spletnim mestom, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Nekatere storitve in objavljene blagovne znamke so lahko v lasti tretjih oseb. Vse grafične elemente in vsebine spletnega mesta lahko brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta uporabite le za svojo osebno in nekomercialno rabo, z upoštevanjem avtorskih in ostalih pravic ter zaščitnih znakov in navedbo vira. V kolikor bi uporaba kateregakoli elementa ali vsebin spletnega mesta zajemala, v celoti ali delno, reproduciranje, spreminjanje, razpošiljanje, licenciranje ali izdajo v obliki publikacij za kakršnekoli druge namene, potrebujete predhodno pisno dovoljenje skrbnika spletnega mesta.

Cene storitev

Cene storitev so objavljene na spletni strani www.zcukr.si pod zavihkom “cenik” in so informativne narave ter so lahko predmet sprememb s strani skrbnika spletnega mesta. Objavljene cene ob naročilu so določene, razen v primeru izrecnega dogovora med kupcem in prodajalcem, ko gre za večji obseg storitve, večje nakupe ali promocijske (in drugačne) popuste ali drug  poseben dogovor. Morebitna odstopanja od cenika se v posameznem primeru opravijo s sprejemom pisnega dogovora (oziroma na drugi način, ki je v skladu z veljavno poslovno prakso) med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.

Plačilni pogoji

Vse cene, ki so objavljene na tem spletnem mestu, so navedene v evrih, brez vključenega zakonitega davka na dodano vrednost (DDV), saj ta v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 ni obračunan. Vsi računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo. Morebitna odstopanja od cenika se v posameznem primeru opravijo s sprejemom pisnega dogovora (oziroma na drugi način, ki je v skladu z veljavno poslovno prakso) med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.

Uporaba piškotkov

To spletno mesto ne uporablja piškotkov.

Osebni podatki

Skrbnik ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov uporabnikov (npr. imena, priimka, naslova, telefonske številke, elektronskega naslova, itd.) razen tistih, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno. Podatki, ki jih uporabnik ali kupec posreduje podjetju Kreativni studio Grega Bohinc s.p., se uporabljajo izključno za interno uporabo, in ne bodo posredovani tretji osebi ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem uporabnika ali kupca. Elektronski naslovi se tudi ne bodo uporabili za razpošiljanje vsiljene “spam” e-pošte in le z izrecnim dovoljenjem kupca storitev ali uporabnika spletnega mesta za prejemanje obvestil o novostih. Kot dovoljenje se smatra oddaja in prijava osebnega e-naslova na naše e-novičke, imenovane “ZcukroPis”, kjer je za uspešno prijavo in v potrditev potrebno prepisati tudi varnostno koto. Uporabnik lahko kadarkoli uveljavi pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila. Uporabnik je zavezan, da podatkov in storitev kakorkoli povezanih s tem spletnim mestom, ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo.

Registracija

Določene funkcionalnosti spletnega mesta lahko zahtevajo, da se registrirate. V kolikor je potrebna registracija, ste odgovorni za posredovanje lastnih, točnih in popolnih podatkov.  Vaše pravice uporabe spletnega mesta in morebitna s tem povezana gesla niso prenosljive. Za preprečevanje nepooblaščene uporabe ste odgovorni sami.

Omejitev uporabe slik

Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija, preko katerega si lahko posamezniki posredujejo in izmenjujejo informacije ali druge podatke v zvezi s skrbnikovim spletnim mestom. Skrbnik spletnega mesta dovoljuje reprodukcijo slik s skrbnikove spletne strani skupaj z navedbo avtorskih pravic in drugih označb vira na podlagi odobritve prošnje, poslane na elektronski naslov info@zcukr.si. S tem bodo Upoštevane sledeče smernice:

 

- spletno mesto Zcukr in njegove storitve se prikazuje v pozitivni podobi

- mesto objave ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva

- uporabljene slike ostanejo nespremenjene in nimajo dodanega besedila na slikah, niso razrezane ali zlepljene z drugimi

  slikami. Prav tako ostanejo barve in proporci slik nespremenjeni in podobno

- dovoljena je le reprodukcija slik, ki predstavljajo storitve spletnega mesta Zcukr, en pa tudi oblika in videz  predmetnega

  spletnega mesta

- število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani

- lastnik avtorskih pravic je skrbnik spletnega mesta

- z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da skrbnik lahko naveže z njim ali z njo stik z namenom

  ustvariti povezavo s spletne Strani www.Zcukr.si na spletno stran posameznika oz. organizacije.

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, ki so prikazane na predmetnem spletnem mestu, so last podjetja Kreativni studio Grega Bohinc s.p. ali tretje stranke. Brez pisnega dovoljenja skrbnika in glede na posamezen primer, je prepovedana njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način.

Hiperpovezave

Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb, ki so povsem neodvisne od predmetnega spletnega mesta. Skrbnik v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, ki jih vsebujejo vse takšne spletne strani, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Skrbnik prav tako ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Do vseh takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost, saj skrbnik ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na takšnih spletnih mestih.

Omejitev odgovornosti

Skrbnik spletnega mesta ne nosi odgovornosti za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabo skrbnikove spletne strani. To velja tudi v primeru kakršnokoli izgube ali škode, ki bi nastala kot posledica tehničnih težav ali drugih motenj (na primer računalniški virus, prekinitev delovanja storitve zaradi  izpada električne energije, mehaničnih okvar, odločitev državnih organov ipd.) ali uporabnikovega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikovega spletnega mesta. Kakršnakoli drugačna odgovornost na drugačnem temelju, kot izhaja iz teh splošnih pogojev uporabe spletnega mesta, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca.

Posodabljanje pogojev uporabe in sprememba uporabe osebnih podatkov

Skrbnik spletnega mesta ima pravico spreminjanja Splošnih pogojev uporabe spletnega mesta brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so le-te objavljene. Vsaka sprememba naše politike glede varovanja osebnih podatkov bo objavljena na vseh ustreznih mestih, na vstopni spletni strani www.zcukr.si in ter v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev.

Kršitve

V primeru kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme skrbnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve. Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu, lastnik pa lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporabo spletnega mesta. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti nepooblaščenega dostopa do kakršnihkoli drugih vsebin, ki sodijo v okvir informacijskega sistema in spletnega mesta skrbnika.

Ostalo

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem Splošnih pogojev uporabe spletnega mesta, bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ne bo mogoče doseči, je pristojno sodišče v Mariboru.